Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την παροχή «Υπηρεσιών καθαριότητας» στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την παροχή «Υπηρεσιών καθαριότητας» στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.

Ενημέρωση 9/2/2021 Έχουν  προστεθεί μέσα στα αρχεία και οι διευκρινήσεις.