Περίληψη ηλεκτρονικής διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού Δ07/2020 για την προμήθεια των ειδών: “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ”

Περίληψη ηλεκτρονικής διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού Δ07/2020 για την προμήθεια των ειδών: “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ”

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.