Έρευνα αγοράς προμήθειας υλικών αιμοδοσίας (εσωτερικού & εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου)

Έρευνα αγοράς προμήθειας υλικών αιμοδοσίας (εσωτερικού & εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου)

Μπορείτε να δείτε τις προδιαγραφές της έρευνας αγοράς εδώ.