Έρευνα αγοράς προμήθειας γαντιών (χειρουργικών και νάϋλον)

Μπορείτε να δείτε τις προδιαγραφές της έρευνας αγοράς εδώ.