ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Κ.05/2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.Κ.05/2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.