Περίληψη και Διακήρυξη του υπ’ αρ. Σ.24/2020 «Υπηρεσίες Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου-Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών»

Περίληψη και Διακήρυξη του υπ’ αρ. Σ.24/2020 «Υπηρεσίες Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου-Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.