Περίληψη και Διακήρυξη του υπ’αρ. Σ.22/2020 συνοπτικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων»

Περίληψη και Διακήρυξη του υπ’αρ. Σ.22/2020 συνοπτικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.