Τηλεφωνική ιατρική ενημέρωση συγγενών ασθενών λόγω της πανδημίας του covid-19

Τηλεφωνική ιατρική ενημέρωση συγγενών ασθενών λόγω της πανδημίας του covid-19

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών σας ενημερώνει ότι λόγω της πανδημίας του covid-19, και των πολλών περιστατικών νοσηλείας, θα γίνεται καθημερινώς ιατρική ενημέρωση για τους νοσούντες ασθενείς, εκτός Σαββατοκύριακων και εορτών στα εξής τηλέφωνα  για ενημέρωση, αναλόγως της κλινικής που νοσηλεύονται : Ισόγειο 2321094529, 2ος όροφος 2321094228, 3ος όροφος, 2321094331, 4ος όροφος  2321094431 και από ώρες 14:00 – 15:00, μόνο στους συγγενείς πρώτου βαθμού, λόγω προσωπικών δεδομένων.
Η ενημέρωση θα γίνεται από τους Ιατρούς των τμημάτων Covid-19 και ισχύει από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Παρακαλούνται οι οικείοι τους να τηρούν το ωράριο ενημέρωσης.
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
Νικόλαος Φαρμάκης