!! Προστέθηκε διευκρίνιση !! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗΣ)».

!! Προστέθηκε διευκρίνιση !! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗΣ)».

Μπορείτε να δείτε το σχετικά έγγραφα εδώ.

10-11-2020    Σημαντική Διευκρίνιση επί της υπ’ αριθμ. 17632/06-11-2020 Πρόσκλησης για την παροχή “υπηρεσιών ασφαλείας/φύλαξης”. Μπορείτε να την δείτε εδώ.