Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έρευνα, απογραφή, αποτίμηση και έλεγχο της νομιμότητας των υφιστάμενων κατασκευών των ακινήτων του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών το χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έρευνα, απογραφή, αποτίμηση και έλεγχο της νομιμότητας των υφιστάμενων κατασκευών των ακινήτων του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών το χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.