Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών “ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΜΟΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών “ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΜΟΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ”

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.