Ανάρτηση Διακήρυξης και Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθμ.Δ.Κ.03/2020 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΚΤΗ»CPV 31161600-8

Ανάρτηση Διακήρυξης και Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθμ.Δ.Κ.03/2020 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΚΤΗ»CPV 31161600-8

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.