Δελτίο Τύπου – Απάντηση σε δημοσιεύματα για Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και έλλειψη γαντιών.

Δελτίο Τύπου – Απάντηση σε δημοσιεύματα για Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και έλλειψη γαντιών.

   Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών σε απάντηση των διαφόρων δημοσιευμάτων στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τον τελευταίο καιρό, ενημερώνει τα εξής:
   Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, από το Μάρτιο του 2020 αρχή της πανδημίας του covid-19, παρέμειναν κλειστά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών. Με τη σταδιακή επαναλειτουργίας τους, σε μία προσπάθεια τήρησης των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, ώστε να παρέχεται ασφαλής χρονική απόσταση εναλλαγής των ασθενών χωρίς να υπάρχει συγχρωτισμός, ξεκίνησαν με μειωμένο ημερήσιο αριθμό ραντεβού ανά τακτικό ιατρείο και μειωμένα στον αριθμό ανά ειδικότητα ιατρεία. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των ασθενών που χρήζουν υπηρεσίες των τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και παράταση του χρόνου χρήσης των υπηρεσιών αυτών. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια ιατρεία τα ραντεβού είναι κλεισμένα μέχρι τέλος του έτους. Κατανοούμε το παράπονο και την αγανάκτηση των πολιτών και ευελπιστούμε σύντομα σε μια επιστροφή στην κανονικότητα της λειτουργίας του Νοσοκομείου.
   Όσον αφορά το ζήτημα που αναδείχθηκε σε τοπικό κανάλι για την έλλειψη γαντιών, σάς πληροφορούμε ότι το Νοσοκομείο έχει επάρκεια τόσο σε γάντια (η προμήθεια γίνεται σε όλες τις διαστάσεις small, medium, large) όσο και στο υπόλοιπο υγειονομικό υλικό και ειδικότερα στα υλικά που αποτελούν τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Όπως και στο πρώτο κύμα της πανδημίας έτσι και στην πορεία, το προσωπικό του Νοσοκομείου δεν θα μείνει εκτεθειμένο χωρίς τα απαραίτηταμέτρα προστασίας.
Ο Διοικητής
Νικόλαος  Φαρμάκης

Μπορείτε να δείτε το υπογεγγραμένο δελτίο τύπου εδώ.