Ανάρτηση Περίληψης και Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Σ.09/2020 Ε Επαναληπτικού Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: «ΣΑΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV 19640000-4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αριθμ. Σ. 09/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ειδών: «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» CPV 33141114-2
10 Σεπτεμβρίου, 2020
Περίληψη του υπ’αριθμ. Σ.20/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μεταγωγέων (switches) και δικτύου οπτικών ινών» (CPV:32428000-9)
7 Οκτωβρίου, 2020

Ανάρτηση Περίληψης και Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Σ.09/2020 Ε Επαναληπτικού Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: «ΣΑΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV 19640000-4

Μπορείτε να δείτε περισσότερα στα σχετικά έγγραφα που υπάρχουν εδώ.