ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αριθμ. Σ. 09/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ειδών: «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» CPV 33141114-2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αριθμ. Σ. 09/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ειδών: «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» CPV 33141114-2

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.