Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Γ.Ν. Σερρών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (ΤΡΕΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ, ΕΝΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ)
17 Ιουλίου, 2020
Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ.
22 Σεπτεμβρίου, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Γ.Ν. Σερρών

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.