Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Γ.Ν. Σερρών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Γ.Ν. Σερρών

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.