Ανάρτηση Περίληψης και Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Σ.09/2020 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: «ΣΑΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV 19640000-4

Ανάρτηση Περίληψης και Διακήρυξης του υπ’ αριθμ. Σ.09/2020 Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών: «ΣΑΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» CPV 19640000-4

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.