ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Περίληψης διακήρυξης “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ”

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Περίληψης διακήρυξης “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ”

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.