Αποτελέσματα 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV 90911200-8)

Αποτελέσματα 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV 90911200-8)

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.