ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αριθμ. Σ.Κ. 04/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια είδους: «ΣΥΣΤΗΜΑTOΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

Διακήρυξη συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού: ” ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ”
26 Ιουνίου, 2020
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Περίληψης διακήρυξης “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ”
6 Ιουλίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υπ’αριθμ. Σ.Κ. 04/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια είδους: «ΣΥΣΤΗΜΑTOΣ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ-ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.