ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών: «Περιοδικού Ελέγχου -Πιστοποίησης Ανελκυστήρων» CPV: 79132000-8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’αρ. Σ.14/2020 Ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Κλιβανιστών-Απολυμαντών-Αποστείρωσης» CPV79421100-2.
18 Ιουνίου, 2020
Περίληψη διακήρυξης “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ”
26 Ιουνίου, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών: «Περιοδικού Ελέγχου -Πιστοποίησης Ανελκυστήρων» CPV: 79132000-8

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ