ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών: «Περιοδικού Ελέγχου -Πιστοποίησης Ανελκυστήρων» CPV: 79132000-8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών: «Περιοδικού Ελέγχου -Πιστοποίησης Ανελκυστήρων» CPV: 79132000-8

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ