ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’αρ. Σ.14/2020 Ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Κλιβανιστών-Απολυμαντών-Αποστείρωσης» CPV79421100-2.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’αρ. Σ.14/2020 Ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Κλιβανιστών-Απολυμαντών-Αποστείρωσης» CPV79421100-2.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.