ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για κατάθεση προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για “Υπηρεσίες Ιατρικών Αποβλήτων ” (CPV 90500000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίματα και απόβλητα ) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για κατάθεση προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για “Υπηρεσίες Ιατρικών Αποβλήτων ” (CPV 90500000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίματα και απόβλητα ) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικό έγγραφο εδώ.