Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο : Προμήθεια ειδών “ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ”

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο : Προμήθεια ειδών “ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ”

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.