Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Σ.25/2019 με τίτλο: Προμήθεια των ειδών “ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ” cpv33141110-4

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Σ.25/2019 με τίτλο: Προμήθεια των ειδών “ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ” cpv33141110-4

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.