Διακήρυξη με τίτλο ” Μεταφορά Φαγητού σε ΚΕΦΙΑΠ και ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ για το Γ.Ν.Σ.”

Διακήρυξη με τίτλο ” Μεταφορά Φαγητού σε ΚΕΦΙΑΠ και ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ για το Γ.Ν.Σ.”

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.