Αποτελέσματα 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια είδους: «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ»CPV 42716120-5

Αποτελέσματα 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια είδους: «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ»CPV 42716120-5

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.