ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες Φύλαξης και Εστίασης (ΣΟΧ1/2019) του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών μετά την 269/2020 απόφαση του ΑΣΕΠ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
8 Μαΐου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 266 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ
16 Ιουλίου, 2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες Φύλαξης και Εστίασης (ΣΟΧ1/2019) του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών μετά την 269/2020 απόφαση του ΑΣΕΠ.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.