ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες Φύλαξης και Εστίασης (ΣΟΧ1/2019) του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών μετά την 269/2020 απόφαση του ΑΣΕΠ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες Φύλαξης και Εστίασης (ΣΟΧ1/2019) του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών μετά την 269/2020 απόφαση του ΑΣΕΠ.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.