ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’αρ. Σ.10/2020 για την ανάθεση της παροχής: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ» CPV: 79211000-6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’αρ. Σ.10/2020 για την ανάθεση της παροχής: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ» CPV: 79211000-6

Μπορειτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.