ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’αρ. Σ.06/2020 για την παροχή υπηρεσιών Υγείας και Ασφαλείας: «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» CPV: 71317200-5

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’αρ. Σ.06/2020 για την παροχή υπηρεσιών Υγείας και Ασφαλείας: «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» CPV: 71317200-5

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.