Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.Απασχόληση τριών (3) ηλεκτρολόγων για χρονικό διάστημα 3 μηνών.

Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.Απασχόληση τριών (3) ηλεκτρολόγων για χρονικό διάστημα 3 μηνών.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.