ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΗΛΩΣΕΩΝ)» CPV:33192230-3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΗΛΩΣΕΩΝ)» CPV:33192230-3

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο εδώ