Διευκρίνιση επί της υπ’ αριθμ. 4167/12-03-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή “υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης)” στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.