Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών υπ’ αριθμ. 4167/12-03-2020 για την παροχή «υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης)» στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών υπ’ αριθμ. 4167/12-03-2020 για την παροχή «υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης)» στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 18/03/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Πατήστε για να δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο εδώ