ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ υπ’ αριθμ.- ΣΟΧ 1/2019 για ανάγκες Φύλαξης και Εστίασης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ υπ’ αριθμ.- ΣΟΧ 1/2019 για ανάγκες Φύλαξης και Εστίασης.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα  εδώ.