Χαιρετισμός

Ιστορικό

Διοίκηση
Οργανόγραμμα


Εγκαταστάσεις

Οργαν. Αποκεντρωμένες
Μονάδες


Περιήγηση στο Εσωτερικό

Περιήγηση στο Εξωτερικό
του Νοσοκομείου


Πρόσβαση με αστική
συγκοινωνία


Ασφάλεια & καθαριότητα

Περιήγηση στο εξωτερικό του Νοσοκομείου


Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού στις κόκκινες κουκίδες για να δείτε το αντίστοιχο τμήμα του Νοσοκομείου.
Οι αεροφωτογραφήσεις του Νοσοκομείου Σερρών που χρησιμοποιούνται στον δικτυακό τόπο είναι ευγενική προσφορά του www.airphotos.gr© 2018 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations