Προμήθειες και Προκηρύξεις.

Στην ιστοσελίδα αυτή δημοσιεύονται όλα τα στοιχεία για προμήθειες, διαγωνισμούς και προκηρύξεις νέων θέσεων εργασίας στο Νοσοκομείο.


28-03-2018: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
περισσότερα.....
Αποτελέσματα προκύρηξης 1/404/Μ/2009, TE Επισκεπτριών, ΦΕΚ: 363/04-08-2009
περισσότερα.....
24-05-2011: Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκηρύσσει: 4 θέσεις κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ., επί θητεία για το Γ.Ν.Σερρών στις ειδικότητες Ψυχιατρικής (2), Καρδιολογίας (1), Παιδιατρικής (1) και 2 θέσεις για τα Κέντρα Υγείας στην ειδικότητα της παιδιατρικής (Κ.Υ.Ροδολίβους, Κ.Υ. Σιδηροκάστρου)
περισσότερα.....
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.Αρχίζει από την Τετάρτη 09 – 02 – 2011 και λήγει την Παρασκευή 18 – 02 – 2011 μέχρι την 13η.00 μ.μ. .
περισσότερα.....
ΑΝΑΚΛΗΣΗ της αριθμ. 16843/20-12-2010 προκήρυξης Ιατρικών θέσεων κατά το μέρος που αφορά την προκήρυξη ΕΒ΄ Οδοντιάτρου στην οποία εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν τα όρια ηλικίας των Οδοντιάτρων.......
περισσότερα.....
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ (4) θέσεων Ειδικευμένων ιατρών του ΕΣΥ, για το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.Υποβολή δικαιολογητικών από 03-01-2011 μέχρι 24-01-2011
περισσότερα.....
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.
περισσότερα.....© 2018 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations