Νοσηλεία & Φροντίδα

Τομείς, Ιατρεία και
Εργαστήρια


Έρευνα & Εκπαίδευση

Επείγοντα περιστατικά

Θέματα προσωπικού

Θέματα προσωπικού

Συνδικαλιστικά Όργανα Νοσοκομείου Σερρών :

 1. Σύλλογος Εργαζομένων: εκπροσωπεί περίπου 800 εργαζόμενους (μη ιατρικό προσωπικό).
  Όργανα διοίκησης:
  1. Αγοραστός Ιωάννης, Πρόεδρος
  2. Γερμενίδης Ηλίας, Αντιπρόεδρος
  3. Τσιτσινούδης Σωτήριος, Γραμματέας
  4. Παραφέλας Κωνσταντίνος, Ταμίας
  Μέλη:
  Χατζηγιάννη Νούλα
  Δαλόγλου Θεανώ
  Βαλβούρης Ειρηναίος
  Επικοινωνία: Τηλ/ΦΑΞ: 23210 94735


 2. Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Νοσοκομείου Σερρών (ΕΝΙΝΣ): εκπροσωπεί το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου. Όργανα Διοίκησης:
  1. Βελιώτης Χαράλαμπος Παιδίατρος, Πρόεδρος
  2. Μουρτζίνος Χαρίλαος Νευρολόγος, Αντιπρόεδρος
  3. Παπαμιχάλης Ευάγγελος Νευρόλογος, Γραμματέας
  4. Πολυχρονιάδου Ελένη Ειδικευόμενη Νευρολογίας, Ταμίας
  Μέλος:
  Δημητρέλος Ηλίας Ειδικευόμενη Καρδιολογίας
  Επικοινωνία (Πρόεδρος): 23210 94796
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : enis@hospser.gr

Πίνακας Θέσεων Αγροτικών Γιατρών

Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την πιθανή ημερομηνία λήξης των αγροτικών γιατρών που υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας , Περιφερειακά Ιατρεία του Νοσοκομείου μας
Αναλυτικός πίνακας θέσεων© 2018 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations