Νοσηλεία & Φροντίδα

Τομείς, Ιατρεία και
Εργαστήρια


Έρευνα & Εκπαίδευση

Επείγοντα περιστατικά

Θέματα προσωπικού

Έρευνα & Εκπαίδευση

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του Νοσοκομείου με άμεσες θετικές συνέπειες στις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι η προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Έρευνα:

Στο Νοσοκομείο διενεργούνται οι εξής ερευνητικές εργασίες:

  1. Συνεργασία με τα ΤΕΙ Σερρών:
    Α. Διπλωματική εργασία με θέμα «Μέτρηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο.
    Β. Εργασία με θέμα «Καθορισμός πραγματικού κόστους χειρουργικών επεμβάσεων»

  2. 2. Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα τη Στρατηγική Διοίκηση Νοσοκομείων

Εκπαίδευση:

Τακτικές Εκπαιδευτικές Ημερίδες για το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό
(στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα αναρτάται το πλήρες πρόγραμμα των προγραμματισμένων Ημερίδων)
© 2018 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations