Νοσηλεία & Φροντίδα

Τομείς, Ιατρεία και
Εργαστήρια


Έρευνα & Εκπαίδευση

Επείγοντα περιστατικά

Θέματα προσωπικού

Νοσηλεία & Φροντίδα

Το Νοσοκομείο Σερρών είναι Γενικό Νοσοκομείο, διαθέτει τμήματα κύριας νοσηλείας σε περισσότερες από μία θεραπευτικές κατηγορίες και παρέχει Α΄/βάθμια περίθαλψη η οποία περιλαμβάνει την φροντίδα της διαγνωστικής θεραπευτικής και προληπτικής αγωγής καθώς και της κοινωνικής ιατρικής

Το Νοσοκομείο παρέχει επίσης Β΄/βάθμια φροντίδα υγείας η οποία περιλαμβάνει την νοσηλεία, τον εργαστηριακό έλεγχο για την κάλυψη των απαιτήσεων νοσηλείας καθώς και γενικές επεμβάσεις – εγχειρήσεις.

Στην δραστηριότητα του Νοσοκομείου υπάγεται και ο τομέας της ανάπτυξης και προαγωγής της Ιατρικής έρευνας, η εφαρμογή προγράμματος ειδίκευσης και των προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
© 2018 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations