Χαιρετισμός

Ιστορικό

Διοίκηση
Οργανόγραμμα


Εγκαταστάσεις

Οργαν. Αποκεντρωμένες
Μονάδες


Περιήγηση στο Εσωτερικό

Περιήγηση στο Εξωτερικό
του Νοσοκομείου


Πρόσβαση με αστική
συγκοινωνία


Ασφάλεια & καθαριότητα

Ασφάλεια

Aπό τον Ιανουάριο 2005 έχει συναφθεί σύμβαση με μεγάλη ιδιωτική εταιρία security η οποία φυλάσσει το Νοσοκομείο και την Ψυχιατρική κλινική επί 24ώρου βάσεως. Στα καθήκοντά της είναι και η διευθέτηση της κίνησης και στάθμευσης των οχημάτων. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πλέον την τάξη που επικρατεί στο Νοσοκομείο τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό χώρο.

Καθαριότητα

H καθαριότητα έχει ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργείο 40 ατόμων το οποίο επί 24ώρου βάσεως εξασφαλίζει την ευπρέπεια του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
Νοσοκομείο Σερρών
© 2018 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations