Χαιρετισμός

Ιστορικό

Διοίκηση
Οργανόγραμμα


Εγκαταστάσεις

Οργαν. Αποκεντρωμένες
Μονάδες


Περιήγηση στο Εσωτερικό

Περιήγηση στο Εξωτερικό
του Νοσοκομείου


Πρόσβαση με αστική
συγκοινωνία


Ασφάλεια & καθαριότητα

Οργανικές Αποκεντρωμένες ΜονάδεςΟργανικές Αποκεντρωμένες Μονάδες του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών είναι
τα οκτώ κέντρα υγείας του νομού
  • Ηράκλειας
  • Μαυροθάλασσας
  • Νέας Ζίχνης
  • Νιγρίτας
  • Ροδόλιβου
  • Ροδοπολής
  • Σιδηροκάστρου και
  • Στρυμωνικού
καθώς και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας στην πόλη των Σερρών και το Διασυνοριακό Κέντρο Δημόσιας Υγείας στον Προμαχώνα.


© 2018 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations