Χαιρετισμός

Ιστορικό

Διοίκηση
Οργανόγραμμα


Εγκαταστάσεις

Οργαν. Αποκεντρωμένες
Μονάδες


Περιήγηση στο Εσωτερικό

Περιήγηση στο Εξωτερικό
του Νοσοκομείου


Πρόσβαση με αστική
συγκοινωνία


Ασφάλεια & καθαριότητα

Εγκαταστάσεις

Νοσοκομείο

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών αποπερατώθηκαν το 2002. Έχουν εμβαδόν 35.357 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκονται σε οικόπεδο 132 στρεμμάτων. Η συνολική δυναμικότητα του Νοσοκομείου είναι 407 κλίνες.

Το κυρίως κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από δύο κτίρια (Α και Γ) διαφορετικών υψών συνδεδεμένα μεταξύ τους κεντρικά με ένα κτίριο (Β) που περιλαμβάνει τον κύριο κόμβο κατακόρυφων επικοινωνιών μέσω των ανελκυστήρων κοινού και προσωπικού.

Ο σχεδιασμός του Νοσοκομείου έγινε με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αυτοτέλεια των τμημάτων και την ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων ασθενών και προσωπικού. Έτσι στο κτίριο Γ εντάχθηκαν τα εξωτερικά ιατρεία, οι ενδοσκοπήσεις, τα ακτινολογικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, το τμήμα μεσογειακής αναιμίας, το Τ.Ε.Π. , η Μ.Ε.Θ., το μαιευτήριο και τα γενικά χειρουργεία, το νεκροτομείο, καθώς και η κεντρική αποστείρωση, τα πλυντήρια και τα μαγειρεία. Στο κτίριο Α αναπτύχθηκαν οι νοσηλευτικές κλινικές, οι αποθηκευτικοί χώροι και οι κεντρικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.© 2018 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations