Χαιρετισμός

Ιστορικό

Διοίκηση
Οργανόγραμμα


Εγκαταστάσεις

Οργαν. Αποκεντρωμένες
Μονάδες


Περιήγηση στο Εσωτερικό

Περιήγηση στο Εξωτερικό
του Νοσοκομείου


Πρόσβαση με αστική
συγκοινωνία


Ασφάλεια & καθαριότητα

Διοίκηση - Οργανόγραμμα


Το Νοσοκομείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διοικητή-Πρόεδρο Δ.Σ. Νικόλαο Φαρμάκη και τον Αναπληρωτή Διοικητή Παναγιώτη Πεγίδη

Στο παρακάτω οργανόγραμμα παρουσιάζεται η διάρθρωση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.


Νοσοκομείο Σερρών
© 2018 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
τηλεφωνικό κέντρο: 23210 94500 | Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ): 23210 94380| e-mail: gnserres@hospser.gr

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations