Χαιρετισμός

Ιστορικό

Διοίκηση
Οργανόγραμμα


Εγκαταστάσεις

Οργαν. Αποκεντρωμένες
Μονάδες


Περιήγηση στο Εσωτερικό

Περιήγηση στο Εξωτερικό
του Νοσοκομείου


Πρόσβαση με αστική
συγκοινωνία


Ασφάλεια & καθαριότητα

Tο νοσοκομείο του χτες και του σήμερα

1949 : Ίδρυση του Νοσοκομείου Σερρών ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Ο πρώτος Οργανισμός του Νοσοκομείου προέβλεπε δυναμικότητα 150 κλινών
και περιελάμβανε τα εξής τμήματα:

  1. Παθολογική Κλινική
  2. Χειρουργική Κλινική
  3. Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
  4. Τμήμα Λοιμωδών Νόσων
  5. Τμήμα Αφροδισιολογικών Νόσων
  6. Ακτινολογικό Εργαστήριο
  7. Μικροβιολογικό Εργαστήριο

1977 : Γίνεται τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Νοσοκομείου με αύξηση της δυναμικότητας στις 210 κλίνες και την δημιουργία νέων τμημάτων και κλινικών

1981 : Γίνεται προσθήκη θέσεων, νοσηλευτικού, τεχνικού, βοηθητικού προσωπικού

1986 : Το Νοσοκομείο εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αυξάνονται οι θέσεις του Ιατρικού Προσωπικού κατά 30 και οι κλίνες φτάνουν πλέον στις 375. Επίσης επέρχεται πλήρης αναδιάρθρωση των ιατρικών και διοικητικών υπηρεσιών.

2003 : Ολοκληρώνεται το Νέο Νοσοκομείο, σε οικόπεδο 130 στρεμμάτων, 3 χλμ από την πόλη των Σερρών. Στο Παλαιό Νοσοκομείο παραμένουν μόνο η Ψυχιατρική Κλινική και μία μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Επίσης δημοσιεύεται και η τελευταία αναμόρφωση του Οργανισμού που προβλέπει αύξηση της δυναμικότητας στις 407 κλίνες. Το Νοσοκομείο εντάσσεται πλέον στην κατηγορία των μεγάλων ιδρυμάτων (άνω των 400 κλινών) και επέρχονται οι αντίστοιχες διαρθρωτικές αλλαγές (αναπληρωτής διοικητής, τεχνική διεύθυνση, γραφείο πληροφορικής κλπ)


περισσότερα.....

Νοσοκομείο Σερρών
© 2018 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations