Στην σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε οικονομικά στοιχεία που αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών