Παιδοψυχιατρικό τμήμα


Το Παιδοψυχιατρικό τμήμα  εξυπηρετεί παιδιά και  εφήβους έως 18 ετών καθώς και τις οικογένειες τους,  από τους Νομούς  Σερρών και Δράμας.

Σκοπός του τμήματος είναι η πρόληψη και η θεραπευτική αντιμετώπιση  παιδοψυχιατρικών προβλημάτων καθώς και η ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση σε:

  • Αναπτυξιακές διαταραχές π.χ. αυτισμός, αναπηρίες, σύνδρομα και ΔΕΠΥ.
  • Ψυχιατρικές διαταραχές, όπως αγχώδεις  διαταραχές, νευρώσεις, ψυχώσεις,φοβίες, προβλήματα συμπεριφοράς ,  άγχος αποχωρισμού, διαταραχές διάθεσης,  δυσκολίες προσαρμογής, σχολική άρνηση κ.α.
  • Ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όπως διαζύγιο, πένθος, παραμέληση, κακοποίηση κ.α.
  • Μαθησιακά όπως δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό νόμο Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013) το Κέντρο μας αποτελεί αναγνωρισμένο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο και οι γνωματεύσεις μας έχουν μόνιμη ισχύ για μαθητές από 6-18 ετών.
  • Προβλήματα λόγου και ομιλίας όπως φωνολογική διαταραχή, τραυλισμός, διαταραχή γλωσσικής έκφρασης κ.α.
  • Προβλήματα εφηβείας
  • Παιδοψυχιατρική εκτίμηση με εισαγγελική εντολή
  • Πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε αντίστοιχες ειδικότητες.
Η πρώτη επαφή

Η πρώτη επαφή γίνεται με τη λήψη  σύντομου ιστορικού.  Καταγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, τα προβλήματα και το αίτημα του. To intake συνήθως συμπληρώνεται με τηλεφωνική επικοινωνία αλλά πολλές φορές μπορεί να ληφθεί σε έκτακτο διερευνητικό ραντεβού με προσωπική επαφή. Η προσέγγιση της οικογένειας γίνεται με ευγένεια, σεβασμό, διακριτικότητα, ευελιξία και αποδοχή που φαίνεται από το ύφος, τον τόνο της φωνής, τον τρόπο που θέτουμε τις ερωτήσεις. Υπάρχει υπευθυνότητα, συνέπεια, διάθεση συνεργασίας και πάνω από όλα δέσμευση για επαγγελματικό απόρρητο. Κατόπιν τα περιστατικά παρουσιάζονται και συζητούνται (παλιά και νέα) στην διεπιστημονική ομάδα η οποία λειτουργεί με την επίβλεψη της Παιδοψυχιάτρου σε εβδομαδιαία βάση.

Μορφές Θεραπείας

Οι μορφές θεραπείας που εφαρμόζονται (ανάλογα με την περίπτωση) είναι:

α) Ατομική ψυχοθεραπεία

β) Συμβουλευτική γονέων

γ) Παιγνιοθεραπεία

δ) Οικογενειακή θεραπεία

ε) Θεραπεία ζεύγους

ε) Παιδαγωγική αντιμετώπιση – ειδική αγωγή

στ) Λογοθεραπευτική αντιμετώπιση

ζ) Ατομική ή ομαδική θεραπεία ανάπτυξης δεξιοτήτων για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές

η) Φαρμακοθεραπεία (μόνο όταν υπάρχει απαραίτητη ένδειξη)

Καθήκοντα προσωπικού ΠΔΨ τμήματος / Ρόλοι

Η Παιδοψυχίατρος

Είναι ο επικεφαλής της διεπιστημονικής ομάδας και έχει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος, ενώ ταυτόχρονα συντονίζει όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τα μέλη της ομάδας.

Ασχολείται με το ατομικό- ιατρικό ιστορικό του παιδιού στο πλαίσιο της παιδοψυχιατρικής εξέτασης.

Μελετά τα κλινικά συμπτώματα μέσα από τη συνέντευξη με το παιδί και την οικογένεια.

Παρεμβαίνει συμβουλευτικά στους γονείς, ενημερώνοντας τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί και τους  δίνει  κατευθύνσεις.

Ασχολείται ψυχοθεραπευτικά με το παιδί και την οικογένεια του.

Ασχολείται με την ενημέρωση του κοινού πάνω σε θέματα της αρμοδιότητας του.

Ο Ψυχολόγος

Μελετά τη συμπεριφορά του παιδιού και του εφήβου, τις ψυχικές – νοητικές λειτουργίες του και συμμετέχει στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία συναισθηματικών διαταραχών.

Παρέχει συμβουλευτική εργασία σε γονείς.

Εκτελεί ψυχομετρικές δοκιμασίες (WISC III, Raven) για τη μέτρηση του νοητικού δυναμικού.

Συμμετέχει στις ερευνητικές, εκπαιδευτικές και επιστημονικές δραστηριότητες του Κέντρου.

Εφαρμόζει μεθόδους ψυχοθεραπειών κατά περίπτωση.

Η Παιδαγωγός – Κοινωνική Λειτουργός

Στην καθημερινή πρακτική ασχολείται με:

Λήψη πρώτων πληροφοριών (intake), καταγραφή στοιχείων, αιτημάτων,     προβλημάτων και παρουσίαση αυτών στη διεπιστημονική ομάδα.

Λήψη κοινωνικού ιστορικού (όπου κρίνεται απαραίτητο)  για σφαιρική διάγνωση και  ανίχνευση άλλων αιτημάτων.

Παροχή Συμβουλευτικής και Υποστήριξης μέσω τηλεφώνου

Παιδαγωγική αξιολόγηση μαθητών και αξιολόγηση τεστ ΔΕΠΥ

Παρεμβαίνει συμβουλευτικά σε γονείς παιδιών και εφήβων με προβλήματα συμπεριφοράς και ψυχοκοινωνικά προβλήματα π.χ. διαζύγιο.

Ψυχοθεραπευτική παρακολούθηση περιστατικών υπό το πρίσμα της Οικογενειακής- Συστημικής προσέγγισης και αντιμετώπισης.

Η παιδαγωγός

Ασχολείται με παιδιά που έχουν διάφορες δυσκολίες αναπτυξιακού και μαθησιακού τύπου. Δραστηριοποιείται στο χώρο της πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης

Το φάσμα διαταραχών που ασχολείται η παιδαγωγός  είναι οι ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές, οι ειδικές γλωσσικές διαταραχές, οι  μαθησιακές δυσκολίες, η ΔΕΠΥ.

Λαμβάνει τις πρώτες πληροφορίες (intake) τηλεφωνικά ή προσωπικά, καταγράφει στοιχεία, αιτήματα,     προβλήματα και τα παρουσιάζει στη διεπιστημονική ομάδα.

Συμμετέχει στην διεπιστημονική ομάδα και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου.

Αξιολογεί παιδιά με μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες.

Αναλαμβάνει την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και αναπτυξιακών διαταραχών.

Κάνει διασυνδετική με άλλους φορείς και υπηρεσίες.   Συνεργάζεται με άλλες ειδικότητες όπως παιδίατροι, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, νευρολόγοι.

Οι Λογοθεραπεύτριες

Ασχολούνται με τις διαταραχές λόγου και επικοινωνίας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Δραστηριοποιούνται στο χώρο της πρόληψης, διάγνωσης,  θεραπείας και αποκατάστασης.

Το φάσμα διαταραχών που ασχολούνται  είναι οι ειδικές αναπτυξιακές Διαταραχές Λόγου, οι Ειδικές γλωσσικές διαταραχές, οι διαταραχές ροής Λόγου, οι διαταραχές φωνής, οι διαταραχές γραπτού λόγου, η βαρηκοΐα, η αφασία ενηλίκων και οι πραγματολογικές διαταραχές (αυτισμός, νοητική υστέρηση).

Η λογοθεραπευτική εκτίμηση περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού και τη διάγνωση ή την επανεκτίμηση όπου χρειάζεται.

Συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα καθώς και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου.

Συνεργάζονται με άλλες ειδικότητες όπως παιδίατροι, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, νευρολόγοι.

Συμβουλεύουν τους γονείς για την προώθηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα στην καθημερινή ζωή. Ενημερώνουν γονείς και εκπαιδευτικούς για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί.

Παρεμβαίνουν θεραπευτικά χρησιμοποιώντας εκλεκτικά μεθόδους και στρατηγικές.

Ελέγχουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.

Ασχολούνται με την ενημέρωση του κοινού πάνω σε θέματα της αρμοδιότητας τους όπως η φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου στα παιδιά.

Επίλογος

Όλοι οι επαγγελματίες που εργαζόμαστε στο ΠΔΨ τμήμα,  αγαπάμε αυτό που κάνουμε  και πιστεύουμε στη σημασία τόσο της πρόληψης όσο και της συνεργασίας.

Κάθε είδους προληπτική παρέμβαση είναι ουσιαστικής σημασίας, καθώς, το παιδί του σήμερα είναι ο ενήλικας του αύριο. Η γνωστοποίηση του έργου και της λειτουργίας του ΠΔΨ τμήματος προς τα έξω βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση.

Στοιχεία Επικοινωνίας