Υλοποιησεις Έργων ΕΣΠΑ

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ύψους 445.000 €Προγράμματα ΕΣΠΑ :

Στο Νοσοκομείο μας γίνεται οργανωμένη προσπάθεια κατάθεσης προτάσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ αλλά και σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Υπάρχουν προτάσεις που είναι υπο ένταξη και προς υλοποίηση. Στο αριστερό μενού μπορείτε διαβάσετε προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί.© 2018 Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2o Χλμ Σερρών- Δράμας ΤΚ. 62100, e-mail:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 23210 94500 | FAX: 2321094712
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υγείας (ΓΠΔΛΥ): 23210 94380, e-mail:

σχεδιασμός και ανάπτυξη digital innovations