7 Φεβρουαρίου, 2020

Παροχή ιατρικού εξοπλισμού στα Δημόσια Νοσοκομεία στο πλαίσιο της εφαρμογής συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens

Δικαιούχος : Γενικό Νοσοκομείο Σερρών Προϋπολογισμός: 290.000 € Φυσικό Αντικείμενο της πράξης: α/α Είδος Εξοπλισμού Ποσότητα Κόστος Κλινική 1 Ψηφιακός Μαστογράφος 1 290.000 € Ακτινοδιαγνωστικό Ημερομηνία Ένταξης: 27-11-2018