7 Φεβρουαρίου, 2020

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού π/υ 245.000€

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 ΣΑΕ : 091 Δικαιούχος : Γενικό Νοσοκομείο Σερρών Κωδικός Έργου : 2018ΣΕ09100065 Προϋπολογισμός: 245.000 € Φυσικό Αντικείμενο της πράξης: α/α Είδος Εξοπλισμού Ποσότητα Κόστος Κλινική 1 […]